Duyuru

İLANEN TEBLİGAT

İLANEN TEBLİGAT

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aksaray İli Merkez İlçesi (Büyük Bölcek) Mahallesi (1118) Ada (4) Parselde bulunan listede adı geçen yapı bağımsız birim maliklerine ve varsa kiracılarına.

Aksaray İli Merkez İlçesi Büyük Bölcek Mahallesi (1118) Ada (4) Parselde bulunan yapı Aksaray Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gereğince Riskli Yapı olarak tespit edilmiştir.

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (3) bendine göre binanızı yıkmanız için 60 (altmış) gün süre verilmiş olup ilgili yapı maliklerinin sistemde kayıtlı adres bilgilerine tebligat gönderilmiş olmasına rağmen tebligatların ulaşmaması sebebiyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

 

İlanen ve tebliğen duyurulur.

 

ADI  SOYADI

TC.

Turan ÇETİN

21…….82

Bayram KORKMAZ

53…….62

Osman KILIÇ

53…….76

Meryem CANDADURUCU

18…….12

Vahdet KORKMAZ

53…….84

Aysel ALICI

39…….12

Müberra ÇETİN

21…….62

Erdem TOSUNBAŞ

23…….22

Necati KORKMAZ

53…….58