Dr. Evren Dinçer

Belediye Başkanı

BAŞKANDAN

BAŞKAN YARDIMCILARI

Hıfsı PEKER

Başkan Yardımcıları

Tayfun ÇELİK

Başkan Yardımcıları

Fuat GÜLER

Başkan Yardımcıları