Dr. Evren Dinçer

Belediye Başkanı

BAŞKANDAN

DİSİPLİN KURULU

ETİK KURULU

Hukuk İşleri MüdürüAhmet KANAT

Strateji Geliştirme Müdürü

Seyfullah BAYSAL

Mahalli İdareler Hizmet Birliği Müdürü

Akif KILIÇ