Duyuru

İLANEN TEBLİGAT

İLANEN TEBLİGAT

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aksaray İli Merkez İlçesi Hacı Hasanlı Mahallesi 535 Ada 21 Parselde bulunan listede adı geçen yapı bağımsız birim maliklerine ve varsa kiracılarına.

Aksaray İli Merkez İlçesi Hacı Hasanlı Mahallesi 535 Ada 21 Parselde bulunan yapı Aksaray Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gereğince Riskli Yapı olarak tespit edilmiştir.

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (3) bendine göre binanızı yıkmanız için 60 (altmış) gün süre verilmiş olup ilgili yapı maliklerinin sistemde kayıtlı adres bilgilerine tebligat gönderilmiş olmasına rağmen tebligatların ulaşmaması sebebiyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

           İlanen ve tebliğen duyurulur.

 

İSİM  SOYADI

TC.

YALÇIN GÜL

18*******28

İBRAHİM TOPRAK

32*******68

ZEKERYA ALTINSOY

15*******34

KÜRŞAT ESER

73*******54

AYŞE EREN KATIK

52*******18

YELİZ BOZ

39*******28

AHMET ATEŞAĞAOĞLU

49*******40

BAYRAM DEMİR

36*******68

NERMİN KALKAN

44*******06 

HALİME ÇETİN

49*******14

SADİ BIYIK

25*******68

SEMİHA TAN

22*******82

SEDAKAT BİÇE

72*******08

SEBİHA ZENGİN

24*******04