Duyuru

REVİZYON İMAR PLANI

T.C.

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI


KARAR TARİHİ
01.09.2023
KARAR NO
2023/09-89
KARARIN
KONUSU
Aksaray İli 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve Plan Hükümleri Hk.

( İmar ve Şehircilik Md. Teklifi )
(İmar Komisyonu Raporu)


İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.08.2023 tarih ve 2023/08-84 sayılı teklifi ile belediye meclisinde, İmar Komisyonuna havalesi kararlaştırılan ve Komisyonca hazırlanan 25.08.2023 tarih ve Bila sayılı İmar Komisyonu raporu.

İMAR KOMİSYONU RAPORU

RAPOR NO: 166

PİN NO: UİP: 681026785, NİP:681026782

KONU: Aksaray İli 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu hk.

İLGİ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teklifi;

 

DEĞERLENDİRME: 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu teklifi ekinde olup, incelenerek karar alınmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/c ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre konunun Belediye Meclisinde havalesini arz ederim. Şeklinde hazırlanan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.08.2023 tarih ve 2023/08-84 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

KOMİSYON KARARI: Aksaray İli 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

KARAR: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve Plan Hükümleri; Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.


REVİZYON İMAR PLAN NOTLARI VE PLANLARI

Aksaray Merkez Revizyon İmar Plan Notları

Aratol-Bahçeli Mahalleleri Revizyon İmar Planı

Aratol-İstiklal Mahallesi Revizyon İmar Planı

Bahçesaray Mahallesi Revizyon İmar Planı

Büyük Bölcek-Pamucak-Taşpazar Mahalleleri Revizyon İmar Planı

Cumhuriyet Mahallesi Revizyon İmar Planı

Çiftlik Mahallesi Revizyon İmar Planı

Ereğli Kapı-Paşacık-Fatih Mahalleleri Revizyon İmar Planı

Hacılar Harmanı Mahallesi Revizyon İmar Planı

Hürriyet Mahallesi Revizyon İmar Planı

Kılıçaslan-Bahçeli-Pınar-Kurtuluş Mahalleleri Revizyon İmar Planı

Kırımlı Mahallesi Revizyon İmar Planı

Küçük Bölcek-Nakkaş Mahalleleri Revizyon İmar Planı

Laleli Mahallesi Revizyon İmar Planı

Merkez Revizyon İmar Planı

Selçuklu-Mehmet Akif Ersoy-İstiklal Mahallesi Revizyon İmar Planı

Somuncubaba Mahallesi Revizyon İmar Planı

Şifahane-Hassas-ŞeyhHamit-Şamlı Mahallesi Revizyon İmar Planı

Tacin Mahallesi Revizyon İmar Planı

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Revizyon İmar Planı

Yeni Mahalle Revizyon İmar Planı

Yeni Sanayi Mahallesi Revizyon İmar Planı

Yunus Emre Mahallesi Revizyon İmar Planı

Zafer-Bedir Muhtar-Kalanlar-BayramBaba-Coğlaki-Şeyh Hamit Mahallesi Revizyon İmar Planı

Genç Osman Mahallesi Revizyon İmar Planı