Duyuru

Aksaray Bilim Festivali Reels Yarışması


Yarışma Kuralları

 • Başvurular [email protected] mail adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.
 • Reelslerin bütün kullanım hakları Aksaray Belediyesine ait olacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserlerin konusu, ‘Aksaray Bilim Festivali’ olmalıdır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya video alanında çalışmalar katılabilir. Amatör nitelikli başvurular da değerlendirmeye alınacaktır ve katılım için reels çalışmasının profesyonel nitelikte olması aranmamaktadır.
 • Yarışmaya katılım tarihi 13 Eylül Çarşamba olup bitiş tarihi 17 Eylül Pazar Saat 12:00 olarak belirlenmiştir. Videoda kullanılacak görüntüler, ilan tarihinden bitiş tarihine kadar olan süre zarfında çekilmiş görüntülerden oluşmak zorundadır. Bu zaman dilimi dışında çekilmiş olan ve stok olarak kullanılan görüntüler kabul edilmeyecektir.
 • Bir katılımcı yarışmaya en fazla üç (3) çalışmayla katılabilir ancak birden fazla ödül alamaz.
 • Son başvuru tarihi ve son katılım saatinden sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eser sahibi telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek içeriklerde özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular eser sahibinin sorumluluğundadır
 • Yarışmacılar sistem üzerinden video yükledikten sonra @aksaraybel @evrendincertr @aksaraybilimmerkezi instagram hesaplarını ve @AksarayBelediyesiWebTv youtube hesabını takip etmeleri zorunludur.
 • Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük başvuru sahibine aittir.
 • Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ile bu kişilere birinci derecede kadar yakınlığı olanlar ve Aksaray Belediyesi çalışanları katılamazlar.
 • Şiddet, argo, hakaret içeren ses, dini ve kültürel açıdan uygunsuz kabul edilen ve müstehcenlik gibi içeriklerin kullanıldığı, sahte ve saldırganlık içeren videolar değerlendirmeye alınmayacak ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
 • Video içeriği kısa film mantığında olmak zorunda değildir. Sempatik, duygusal ve hatta reels trend müzikleri, akımlar kullanılarak da yapılabilir. Bu konuda bir sınırlama yoktur.
 • Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Teknik Şartlar

 • Jenerik dâhil olmak üzere süre 1(bir) dakika olmalıdır.
 • Videolar dikey formatta 1080x1920px olmalıdır.
 • Video çekimleri için ekipman sınırlaması yoktur.
 • Eserler internet sitemizde belirtilen formatta teslim edilecektir.
 • Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır

Finale Kalan Eserler

 • Ödül almaya hak kazanan eserler Aksaray Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve 17 Eylül Pazar Saat : 18:00 ‘da festival alanında açıklanacaktır.
 • İmza sahipleri söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk, imza sahiplerine aittir. Bilgilerde yanlış ve/veya eksik bilgi tespit edildiği takdirde, kişi ödül almış dahi olsa, ödül iptal edilerek geri tahsil edilir.
 • Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı, filmin ticari amaç gözetmeksizin, eser sahiplerinin adı belirtilerek Aksaray Belediyesi tarafından internet, sosyal medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder.
 • Yarışmaya katılan tüm adaylardan film ile beraber filmde kullanılan görüntülerin ham halleri de istenildiği takdirde vermekle yükümlüdür
 • Başvuruda bulunan eser sahipleri film üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; eserin ödül alması, ticari amaç gözetilmemesi ve eser sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla basit lisans vasıtasıyla Aksaray Belediyesinin kullandıracağını kabul ve taahhüt eder.
 • Ödül almaya hak kazanan eser sahiplerinin basit lisans verilmesine ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirmekten kaçınması halinde, eser sahipleri hak ettikleri ödüllerden feragat ettiklerini kabul eder. Böyle bir durumda, söz konusu ödül iptal edilir, başkasına verilmez.

Jüriler


Yakup Kadri Perek  | Aksaray Belediyesi Başkan Yardımcısı
Bahtiyar Bakar  | Aksaray Belediyesi Özel Kalem Müdürü
Hasan Hüseyin AKSAY | Aksaray Belediyesi Basın Müdürü
Bülent Sueri  | Aksaray Belediyesi Kültür Müdürü
Ziya Erdal Çekiç  | Aksaray Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü
Levent Akyayla  | Aksaray Belediyesi Basın Müdürlüğü Per.
Serhat Işıktan  | Aksaray Belediyesi Basın Müdürlüğü Per.
Oğuzhan Demiray  | Aksaray Ünt. İletişim Fakültesi Öğt. Görevlisi