Duyuru

Uygulama İmar Planı değişikliği

Aksaray İli, Merkez İlçesi, Laleli Mahallesi 1 Nolu Gecekondu Önleme Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği


TUTANAK