Duyuru

UYGULAMA VE NAZIM PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Aksaray İli Merkez İlçesi Kırımlı Mahallesi 1 Nolu Gecekondu Önleme Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği


TUTANAK

BİLGİ PAFTASI