Haber

AKSARAY BELEDİYESİNDEN DUYURU..

 

AKSARAY BELEDİYESİNDEN DUYURU..

 

03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmî Gazete yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin toplamda 10 madde ve 37 fıkrası, Danıştay 6.Dairesi kararına istinaden yürütmesi durdurulmuş olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyemize tebliği yapılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Danıştay 6.Dairesinin yürütmeyi durdurma kararına itirazı yapılmış olup, hukuki süreci takip edilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile konunun alternatif çözümleri noktasında, Aksaray Belediyesi tarafından görüşmeler yapılmakta olup, süreç yakinen takip edilmektedir.

Konu ile ilgili ayrıca, Yönetmeliğin eski hükümlerine göre Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ruhsat incelemeleri aralıksız devam ettirilmekte olup, bekleyen dosyaların eksikleri tamamlanması akabinde, Yapı Ruhsatı vermeye hazır halde bekletilecektir.

Gelişen süreçte olası mağduriyetlerin giderilmesi adına, Belediyemiz tarafından inisiyatif alma anlamında, hukuki zemini oluşturulacak Plan Notu çalışmaları da ayrıca devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.