Aratol İstiklal Mahallesi 153/ Atatürk Caddesinde bulunan kapalı Düğün salonu Kiralama İlanı

Sayı : 233

 


Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
Aratol İstiklal Mahallesi 153/ Atatürk Caddesinde bulunan kapalı Düğün salonu Kiralama İlanı

 

1 - İdarenin                                           :

 1. Adresi                                    : Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55 AKSARAY
 2. Telefonu / Faksı                    : 03822135492 / 03822136884
 3. Elektronik posta adresi       : [email protected]

2- İhale Konusu Hizmetin                   :

 1. Niteliği, türü, miktarı: Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait Aratol İstiklal Mahallesi 153/ Atatürk caddesinde bulunan kapalı Düğün salonu kiralama işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir. 
 2. İhalesi yapılacak Yerler: Aratol İstiklal Mahallesi 153/ Atatürk Caddesinde bulunan kapalı Düğün salonu
 3. işin süresi: 8 (Sekiz) yıl

3- İhalenin                                            :

 1. Yapılacağı yer: Belediye Meclis Salonu
 2. Tarihi ve saati: 11-05-2022 Saat 14:00

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI                                               :

KİRAYA VERİLECEK YERİN MAHALLESİ

SOKAK BULVAR CADDE

NO

MİKTARI

CİNSİ

YILLIK KİRA BEDELİ +KDV

MUHAMMEN BEDELİ

ARATOL İSTİKLAL MAHALLESİ

153/ ATATÜRK CADDESİ

6\1

900 m2 kapalı 3200 m2 açık alan

KAPALI DÜĞÜN SALON

85.000,00 TL +KDV 

20.400,00 TL 

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler          :

KİŞİLERDEN      

 1. Kanuni İkametgah Belgesi,
 2. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği

ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER

 1. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
 2. Ticaret Sicil Belgesi
 3. İmza Sirküleri (Noterden tasdikli
 4. Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile

vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü. (2022) Yılına ait

 1. Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek  
 1. Aksaray Belediyesi’nden ihale tarihi itibarıyla alınmış Borcu Yoktur Belgesi”.
 2. Basılı evrak ve Şartname bedeli olarak 500,00 TL yatırdığına dair makbuz veya dekont

6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.

7- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

8- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

     İlan olunur.