AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

Sayı : 260

İHALE İLANI
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI 
1 - İdarenin                               
     a) Adresi                                                           :                    Zincirli mahallesi 
     b) Telefonu / Faksı                                           : 03822135492 / 03822136884
     c) Elektronik posta adresi (varsa)                   : [email protected] 
2 - İhale Konusu Hizmetin             
  a) Niteliği, türü, miktarı                                      :                                        Mülkiyeti    Belediyemize   ait    aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet  ihale  Kanununun  45 nci  maddesine  göre  açık  arttırma  usulu  ile  satışı yapılacaktır. 
3 - İhalenin :             
     a) Yapılacağı yer                                               : Belediye Meclis Salonu
     b) Tarihi ve saati                                              : 20-09-2022  Saat 14:00
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
SIRA Mahalle Ada Parsel Yüz Nitelik Hisse taks kask Muhammen bedeli  Geçici Teminatı
NO ölçüm
1 Laleli 8136 1 999,39 Arsa Tam 0,25 0,5 1.299.699,00 38.990,00
2 Laleli 8136 2 995 Arsa Tam 0,25 0,5 1.294.495,00 38.834,00
3 Laleli 8136 3 995 Arsa Tam 0,25 0,5 1.294.495,00 38.834,00
4 Laleli 8136 4 995 Arsa Tam 0,25 0,5 1.294.495,00 38.834,00
5 Laleli 8136 5 995 Arsa Tam 0,25 0,5 1.294.495,00 38.834,00
6 Laleli 8137 3 1013,58 Arsa Tam 0,25 0,5 1.317.913,00 39.537,00
7 Laleli 8137 4 999,8 Arsa Tam 0,25 0,5 1.299.699,00 38.989,00
8 Laleli 8138 2 887,69 Arsa Tam 0,25 0,5 1.266.636,00 37.999,00
9 Laleli 8138 3 816 Arsa Tam 0,25 0,5 1.165.248,00 34.957,00
10 Laleli 8138 4 816 Arsa Tam 0,25 0,5 1.165.248,00 34.957,00
11 Laleli 8138 5 816 Arsa Tam 0,25 0,5 1.165.248,00 34.957,00
12 Laleli 8138 6 817,33 Arsa Tam 0,25 0,5 1.166.676,00 35.000,00
13 Laleli 8139 2 1050,28 Arsa Tam 0,25 0,5 1.499.400,00 44.982,00
14 Laleli 8139 3 1054,64 Arsa Tam 0,25 0,5 1.476.654,00 44.299,00
15 Laleli 8139 4 1054,73 Arsa Tam 0,25 0,5 1.476.654,00 44,299,00
16 Laleli 8139 5 1052,56 Arsa Tam 0,25 0,5 1.502.256,00 45.067,00
17 Laleli 8140 1 1002 Arsa Tam 0,25 0,5 1.430.856,00 42.925,00
18 Laleli 8140 2 1002 Arsa Tam 0,25 0,5 1.430.856,00 42.925,00
19 Laleli 8140 3 1002 Arsa Tam 0,25 0,5 1.403.802,00 42.114,00
20 Laleli 8140 4 1002 Arsa Tam 0,25 0,5 1.403.802,00 42.114,00
21 Laleli 8140 5 1003,54 Arsa Tam 0,25 0,5 1.432.284,00 42.968,00
22 Laleli 8140 6 1003,54 Arsa Tam 0,25 0,5 1.432.284,00 42.968,00
23 Laleli 8140 7 1002 Arsa Tam 0,25 0,5 1.403.802,00 42.114,00
24 Laleli 8140 8 1002 Arsa Tam 0,25 0,5 1.403.802,00 42.114,00
25 Laleli 8141 2 976 Arsa Tam 0,25 0,5 1.367.376,00 41.021,00
26 Laleli 8141 3 976 Arsa Tam 0,25 0,5 1.367.376,00 41.021,00
27 Laleli 8142 5 1069,87 Arsa Tam 0,25 0,5 1.497.669,00 44.937,00
28 Laleli 8142 6 1076,61 Arsa Tam 0,25 0,5 1.399.876,00 41.996,00
29 Laleli 8143 2 1000 Arsa Tam 0,25 0,5 1.301.000,00 39.030,00
30 Laleli 8143 3 1000 Arsa Tam 0,25 0,5 1.301.000,00 39.030,00
31 Laleli 8143 4 1000 Arsa Tam 0,25 0,5 1.301.000,00 39.030,00
32 Laleli 8143 7 1000 Arsa Tam 0,25 0,5 1.301.000,00 39.030,00
33 Laleli 8143 8 1000 Arsa Tam 0,25 0,5 1.301.000,00 39.030,00
34 Laleli 8148 1 1208,54 Arsa Tam 0,25 0,5 1.571.608,00 47.148,00
35 Laleli 8148 9 1208 Arsa Tam 0,25 0,5 1.571.608,00 47.148,00
5-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
         a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti
         b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli), ve imza sirküleri. (2022 yılı vizeli)
         c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2022 yılında düzenlenmiş vekâletname. 
         d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.  
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
    İlan olunur.