MİNARECİK MAHALLESİ 2004 ADA, 5 PARSELDE BULUNAN 156,70 M2’LİK ARSANIN SATIŞI İHALE İLANI

Sayı : 34

İHALE İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan

 

MİNARECİK MAHALLESİ 2004 ADA, 5 PARSELDE BULUNAN 156,70 M2’LİK ARSANIN SATIŞI İHALE İLANI

1 - İdarenin :

   a) Adresi  

 : 

Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55

   b) Telefonu / Faksı

 : 

03822135492 / 03822136884

   c) Elektronik posta adresi

 : 

[email protected]

2 - İhale Konusu Hizmetin :

   a) Niteliği,türü,miktarı :

 : 

Minarecik Mahallesi 2004 ada, 5 parselde bulunan 156,70 m2’lik arsa,  2886  sayılı  Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü  ile satışı yapılacaktır.

    b) ihalesi Yapılacak Yer :

 : 

Minarecik Mahallesi 2004 ada, 5 parselde bulunan 156,70 m2’lik arsa

 

 

 

3 - İhalenin :

    a) Yapılacağı yer

 : 

Belediye Meclis Salonu

    b) Tarihi ve saati

 : 

18-11-2015  14.00

 

4 – İHALE MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI

SATIŞI YAPILACAK YERİN MAHALLESİ

CİNSİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

MİNARECİK MAHALLESİ 2004 ADA,              5 PARSELDE BULUNAN 156,70 M2

ARSA

550.000,00

16.500,00 TL


5 İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

 İSTENEN BELGELER

 KİŞİLERDEN      

a ) Kanuni İkametgah Belgesi,

b )Fotoğraflı Nüfus  Cüzdanı Örneği

ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER

a )Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

b )Ticaret Sicil Belgesi

c )İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),

d )Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile

    Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.(2015)Yılına ait

e )Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek  

6 - İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı ve şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırmaları gerekmektedir.

7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

 

  İlan olunur.

 

                                                                                                                                   

Tarih: 2018-10-26 16:20:55