MİNARECİK MAHALLESİ KENT MEYDANINDA BULUNAN KAFETERYA, K.ASLAN PARKINDA BULUNAN DEĞİRMEN KAFETERYA, K.ASLAN PARKINDA BULUNAN (2.ETAP) KAFETERYA İLE GENÇ OSMAN PARKINDA BULUNAN KAFETERYANIN KİRALAMA İLANI

Sayı : 43

İHALE İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
 

MİNARECİK MAHALLESİ KENT MEYDANINDA BULUNAN

KAFETERYA, K.ASLAN PARKINDA BULUNAN DEĞİRMEN KAFETERYA, K.ASLAN PARKINDA BULUNAN (2.ETAP) KAFETERYA İLE GENÇ OSMAN PARKINDA BULUNAN KAFETERYANIN KİRALAMA İLANI

1 - İdarenin :

   a) Adresi

 : 

Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55

   b) Telefonu / Faksı

 : 

03822135492 / 03822136884

   c) Elektronik posta adresi (varsa)

 : 

[email protected]

2 - İhale Konusu Hizmetin :

   a) Niteliği, türü, miktarı :

 : 

Mülkiyeti  / Tasarrufu  Belediyemize  ait  Minarecik  Mahallesindeki  Kent Meydanında   bulunan  kafeterya,  K.aslan  parkında  bulunan  değirmen kafeterya, B.Baba mahallesi K.aslan parkında bulunan (2 etap) Kafeterya ile Cumhuriyet mahallesi  Gençosman parkında bulunan kafeterya  2886 sayılı Devlet  İhale  Kanununun  45. maddesi  gereğince açık teklif (açık artırma) usulü  ile kiraya verilecektir. 

   b) İhalesi yapılacak Yerler:

 : 

  1. Minarecik Mahallesindeki Kent Meydanı kafeterya
  2. Coğlaki mahallesi K.aslan parkı değirmen kafeterya
  3. B.Baba Mah. K.aslan parkı (2 etap) kafeterya
  4. Genç Osman parkı kafeterya

   c) işin süresi :

 : 

7 (YEDİ) YIL

3 - İhalenin :

   a) Yapılacağı yer

 : 

Belediye Meclis Salonu

   b) Tarihi ve saati

 : 

11-05-2016  Saat 14:30

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :

 

 

 

 

 

KİRAYA VERİLEN YERİN MAHALLESİ

SOKAĞI

NOSU

MEVKİ

M2 Sİ

KİRALAMA SÜRESİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

MİNARECİK MAHALLESİ

562

6-A – 6/B

KENT MEYDANI KAFETERYA

60.41+26,71 toplam 87,12 m2

7 (YEDİ) YIL

33.000,00 TL

6.930,00 TL

COĞLAKİ MAHALLESİ

ÇİPKİLİK MEVKİİ

DEĞİRMEN KAFETERYA

K.ASLAN PARKI  KAFETERYA  

315 m2

7 (YEDİ) YIL

55.000,00 TL

11.550,00 TL

B.BABA MAHALLESİ

3502

24/1

K.ASLAN PARKI KAFETERYA

25 m2 kapalı      232 m2 teras      toplam 257 m2

7 (YEDİ) YIL

15,000,00 TL

3.150,00 TL

CUMHURİYET MAHALLESİ

7518

7

GENÇOSMAN PARKI KAFETERYA

20,62m2 Mutfak 43,22 m2 Teras toplam 63,84 m2

7 (YEDİ) YIL

10.000,00 TL

2.100,00 TL

 

5-İSTENEN BELGELER

 KİŞİLERDEN      

a  ) Kanuni İkametgah Belgesi,

b  ) Fotoğraflı Nüfus  Cüzdanı Örneği

   

ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER

 a ) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

 b ) Ticaret Sicil Belgesi

 c )  İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),

 d )  Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile

Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü. (2016)Yılına ait

 e )  Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek  

 f  ) Aksaray Belediyesi’nden ihale tarihi itibarıyla alınmış Borcu Yoktur Belgesi”.

 

 6 - İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Dosya bedeli 100,00 TL dir.

 7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

 8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.

 9 - Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

   İlan olunur.

 
Tarih: 2018-10-26 16:20:55