AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

Sayı : 53

AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

1 - İdarenin                           :

 

  

     a) Adresi                                                                 

Zincirli mahallesi

  

     b) Telefonu / Faksı

03822135492 / 03822136884

  

     c) Elektronik posta adresi (varsa)

[email protected]

  

2 - İhale Konusu Hizmetin      :

   

  a) Niteliği, türü, miktarı                                           

Mülkiyeti   Belediyemize  ait   Zafer mah.  5145 ada,  4-7-8  nolu  parseller,  Zafer mah. 4932 ada, 2 parsel,  Zafer mah.  6580 ada,  7 parsel,  Zafer mah.  7607 ada,  2 parsel,  Şifahane mah. 6716 ada, 13-20 parseller, Şifahane mah. 3595 ada, 2-3-10-11 nolu parseller, Şifahane mahallesi 3594 ada, 12 parsel,  Şifahanemah. 3682 ada,  28 parsel,  Şifahane mah. 3801 ada, 9 parsel, Sağlık kasabası 1313 ada, 2-3-4 parseller, Paşacık mah. 6798 ada, 2-3-4-5-6 parseller, Taşpazar mah. 4023 ada, 2 parsel, E.kapı mah. 2327 ada, 9 parselde bulunan arsalar ile K.aslan mah. 6283 ada, 1 parseldeki 32-33-34 nolu daireler,  2886 Sayılı Devlet  ihale  Kanununun  45 nci  maddesine  göre  açık  arttırma  usulu  ile  satışı yapılacaktır.

3 - İhalenin                            :

 

  

     a) Yapılacağı yer

                                    

Belediye Meclis Salonu

  

     b) Tarihi ve saati

                                     

24-08-2016  Saat 14:00

  

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :

 

 

SATIŞI YAPILACAK                   YERİN MAHALLESİ

ADA

PARSEL

MİKTARI m2

CİNSİ

KAT

NOSU

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

K.ASLAN

6283

1

158

DAİRE

12

32

150.000,00 TL

4.500,00 TL

K.ASLAN

6283

1

158

DAİRE

12

33

150.000,00 TL

4.500,00 TL

K.ASLAN

6283

1

158

DAİRE

12

34

150.000,00 TL

4.500,00 TL

ZAFER 

5145

4

1209

ARSA

 

365.000,00 TL

10.950,00 TL

ZAFER

5145

7

1191

ARSA

 

335.000,00 TL

10.050,00 TL

ZAFER

5145

8

1243

ARSA

 

350.000,00 TL

10.500,00 TL

ZAFER

4932

2

2916

ARSA

 

965.000,00 TL

28.950,00 TL

ZAFER

6580

7

743,62

ARSA

 

250.000,00 TL

7.500,00 TL

ZAFER 

7607

2

241

ARSA

 

115.000,00 TL

3.450,00 TL

ŞİFAHANE

6716

13

625,39

ARSA

 

165.000,00 TL

4.950,00 TL

ŞİFAHANE

6716

20

700,64

ARSA

 

200.000,00 TL

6.000,00 TL

ŞİFAHANE

3595

2

734,02

ARSA

 

190.000,00 TL

5.700,00 TL

ŞİFAHANE

3595

3

733,78

ARSA

 

175.000,00 TL

5.250,00 TL

ŞİFAHANE

3595

10

733,62

ARSA

 

175.000,00 TL

5.250,00 TL

ŞİFAHANE

3595

11

734,2

ARSA

 

190.000,00 TL

5.700,00 TL

ŞİFAHANE

3594

12

923

ARSA

 

240.000,00 TL

7.200,00 TL

ŞİFAHANE

3682

28

581

ARSA

 

160.000,00 TL

4.800,00 TL

ŞİFAHANE

3801

9

447

ARSA

 

120.000,00 TL

3.600,00 TL

SAĞLIK KASABASI

1313

2

845

ARSA

 

155.000,00 TL

4.650,00 TL

SAĞLIK KASABASI

1313

3

700

ARSA

 

130.000,00 TL

3.900,00 TL

SAĞLIK KASABASI

1313

4

709

ARSA

 

120.000,00 TL

3.600,00 TL

PAŞACIK

6798

2

324,98

ARSA

 

62.000,00 TL

1.860,00 TL

PAŞACIK 

6798

3

325,01

ARSA

 

62.000,00 TL

1.860,00 TL

PAŞACIK 

6798

4

324,91

ARSA

 

62.000,00 TL

1.860,00 TL

PAŞACIK

6798

5

325,08

ARSA

 

62.000,00 TL

1.860,00 TL

PAŞACIK 

6798

6

324,97

ARSA

 

67.000,00 TL

2.010,00 TL

E.KAPI

2327

9

702/800

ARSA

 

430.000,00 TL

12.900,00 TL

TAŞPAZAR

4023

2

39/401

ARSA

 

20.000,00 TL

600,00 TL

5-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
        KİŞİLERDEN 
a) Kanuni ikametgah Belgesi,
b) Fotograflı Nüfus cüzdan fotokopisi,
      ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLERDEN
a) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi 
b) Ticaret Sicil Belgesi 
c) İmza sirküleri (noterden tasdikli),
d)  Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü (2016) yılına ait
e) Tebliğat için  Türkiye de adres göstermek
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.  
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.  
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.  
  İlan olunur.         
 
Tarih: 2018-10-26 16:20:55