TAŞPAZAR MAHALLESİ YENİ HALDE BULUNAN KAFETERYA KİRALAMA İLANI

Sayı : 56

İHALE İLANI

 

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan

 
        

TAŞPAZAR MAH. YENİ HALDE BULUNAN KAFETERYA KİRALAMA İLANI

 
  
  
        

1 - İdarenin                   :

  

a) Adresi

Zincirli mahallesi

 

b) Telefonu / Faksı

03822135492 / 03822136884

 

c) Elektronik posta adresi (varsa)

[email protected]

 

2 - İhale Konusu Hizmetin :

      

a) Niteliği, türü, miktarı                                           :

Mülkiyeti /Tasarrufu Belediyemize ait Taşpazar  Mahallesi  Yeni halde bulunan kafeterya, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü  ile kiraya verilecektir.

 
   

b) İhalesi yapılacak Yerler                                        :

1-Taşpazarı Mahallesi Yeni halde bulunan kafeterya

 
    

c) işin süresi                                                              :

3 YIL

 

3 - İhalenin :

      

a) Yapılacağı yer

:

Belediye Meclis Salonu

 

b) Tarihi ve saati

:

28-12-2016  Saat 14:00

 

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :

 

KİRAYA VERİLEN YERİN MAHALLESİ

SOKAĞI

NOSU

M2 Sİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

KAÇ YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEĞİ

 

TAŞPAZAR MAHALLESİ

YENİ HALDE BULUNAN KAFETERYA

  

4.000,00 TL

360,00 TL

3 YILLIĞINA

 
        

- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

      

KİŞİLERDEN

      

a  ) Kanuni İkametgah Belgesi,

      

b  ) Fotoğraflı Nüfus  Cüzdanı Örneği (fotokopisi)

      

ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER

      

a ) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

      

b ) Ticaret Sicil Belgesi

      

c )  İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),

      

d )  Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile

 
 

e )  Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek

      

6 - İsteklilerin  ihale  saatine  kadar  geçici  teminatı  yatırmış  olması  gerekir. Taşpazar mahallesi  yeni Halde  bulunan kafeterya  için  Dosya bedeli 50,00 TL  olarak belirlenmiştir.

 

7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

 

8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.

    

9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

  
        

İlan olunur.

       

 Tarih: 2018-10-26 16:20:55