COĞLAKİ MAHALLESİ ÇİPKİLİK MEVKİİ K.ASLAN PARKINDA BULUNAN PARK BİSİKLET ALANI KİRAYA VERİLECEKTİR

Sayı : 76

İHALE İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan

 

 COĞLAKİ MAHALLESİ ÇİPKİLİK MEVKİİ K.ASLAN PARKINDA BULUNAN PARK BİSİKLET ALANI KİRAYA VERİLECEKTİR

1 - İdarenin :

   a) Adresi  

 : 

Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55

   b) Telefonu / Faksı

 : 

03822135492 / 03822136884

   c) Elektronik posta adresi

 : 

[email protected]

2 - İhale Konusu Hizmetin :

   a) Niteliği,türü,miktarı :

 : 

Coğlaki mahallesi çipkilik mevkii K.aslan parkında bulunan (50 m2 alanlı) Park bisiklet alanı  kiralanması  işi  açık  arttırma  usulü  ile  kiralanması,  2886  sayılı  Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü  ile kiraya verilecektir.

    b) ihalesi Yapılacak Yer :

 : 

Coğlaki mahallesi K.aslan parkı park bisiklat alanı

    

    c) işin süresi :

 : 

3 yıl

 

3 - İhalenin :

    a) Yapılacağı yer

 : 

Belediye Meclis Salonu

    b) Tarihi ve saati

 : 

27-06-2018  14:00’de

 

4 – İHALE MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI

SATIŞI YAPILACAK YERİN MAHALLESİ

ADA

PARSEL

MİKTARI m2'si

CİNSİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

COĞLAKİ MAH.ÇİPKİLİK MEVKİİ K.ASLAN PARKI PARK BİSİKLET ALANI

-

-

-

-

1.500.00 TL

135,00 TL

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

 İSTENEN BELGELER

 KİŞİLERDEN      

a ) Kanuni İkametgah Belgesi,

b )Fotoğraflı Nüfus  Cüzdanı Örneği

ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER

a )Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

b )Ticaret Sicil Belgesi

c )İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),

d )Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile

    Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.(2018)Yılına ait

e )Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek  

6 - İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı ve şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırmaları gerekmektedir.

7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname bedeli 100,00 TL dir.

8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

  İlan olunur.

 Tarih: 2018-10-26 16:20:55