E.KAPI MAHALLESİ PİRİ MEHMET PAŞA ÇARŞISI İÇİNDE BULUNAN 4 KATLI DEPOLU MAĞAZANIN KİRALAMA İLANI

Sayı : 82

İHALE İLANI 
           
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan 
           
E.KAPI MAHALLESİ PİRİ MEHMET PAŞA ÇARŞISI İÇİNDE BULUNAN 4 KATLI DEPOLU MAĞAZANIN KİRALAMA İLANI 
1 - İDARENİN :   
   a) Adresi Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55 
   b) Telefonu / Faksı 03822135492 / 03822136884 
   c) Elektronik posta adresi (varsa) [email protected]  
2 - İHALE KONUSU HİZMETİN :   
   a) Niteliği, türü, miktarı :         Mülkiyeti  / Tasarrufu   Belediyemize   ait    E.Kapı Mahallesi Piri Mehmet Paşa Çarşısında bulunan depolu  4   katlı  Mağaza,  2886  sayılı  Devlet   İhale  Kanununun  45.  maddesi  gereğince  açık  teklif  (açık artırma) usulü   ile kiraya verilecektir.  
   b) İhalesi yapılacak Yerler: Minarecik  E.Kapı  Mahallesi  Piri  Mehmet  Paşa Çarşısında bulunan  depolu 4 katlı mağaza ile Minarecik E.Kapı Mahallesi Piri Mehmet Paşa Çarşısında bulunan Kafeteryalar 
3 - İHALENİN :   
   a) Yapılacağı yer Belediye Meclis Salonu 
   b) Tarihi ve saati 15-08-2018 Saat 14:00 
           
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI : 
MahalleAdaParselBlokKatB. Bölüm NoB. Bölüm niteliği Bürüt AlanYıllık Muhammen BedeliGeçici Teminatıkaç yıllğına kiralanacağı
Ereğlikapı763413CZemin Kat1Depolu 4 katlı Mağaza1397,00420,000,00 TLteminat bedeli 10 yıllık bedel üzerinden 126.000,00 TL10 yıllığına
           
5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :  
      KİŞİLERDEN      
       a  ) Kanuni İkametgah Belgesi, 
       b  ) Fotoğraflı Nüfus  Cüzdanı Örneği  
    ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER 
       a ) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 
       b ) Ticaret Sicil Belgesi ve gazetesi  
       c )  İmza Sirküleri (Noterden tasdikli), 
       d ) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü. (2018)Yılına ait
       e )  Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek    
6 - İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Dosya bedeli 100,00 TL dir.  
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.  
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir. 
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
        İlan olunur.
Tarih: 2018-10-26 16:20:55