AKSARAY BELEDİYESİ OTOBÜS HATTI KİRALAMA İHALESİ İLANI

Sayı : 86

İHALE İLANI
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
   
AKSARAY BELEDİYESİ OTOBÜS HATTI KİRALAMA İHALESİ İLANI 
1 - İdarenin                   :    
     a) Adresi                                                                  Zincirli mahallesi   
     b) Telefonu / Faksı 03822135492 / 03822136884  
     c) Elektronik posta adresi (varsa) [email protected]   
2 - İhale Konusu Hizmetin :    
  a) Niteliği, türü, miktarı                                              Yeni Açılacak Hastane ile Kavurmacı Sokağın Ulaşım Hizmeti ihtiyacının karşılanması amacıyla Otobüs Hattı kiralaması, 2886 sayılı Devlet  İhale Kanununun 45 nci maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle kiralama işi
3 - İhalenin :    
     a) Yapılacağı yer                                      Belediye Meclis Salonu  
     b) Tarihi ve saati                                       22-10-2018                 SAAT 14.00  
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :  
MAHALLESİİHALEYE ÇIKAN ARAÇ SAYISI GÜZERGAHI 1 ARAÇ İÇİN            10 YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT
Yeni Hastane                             Otobüs Hattı 30 Gidiş: Merkez-Cumhuriyet Bulvarı- Hastane-Alpaslan Türkeş Bulvarı-Merkez Bediüzzaman caddesi 1301 sokak - Efor kavşağı - Atatürk Bulvarı - Kurtuluş kavşağı Coğlaki Kavşağı - Qpet kavşağı - Cumhuriyet Bulvarı - Sanayi Kavşağı- E - 90 2.Cadde- Tacin Caddesi-Hastane- Tacin caddesi-101 cadde- 50.cadde- 49.cadeye –Konya Caddesi 50.Cadde- 49.Caddeye Selçuk Bulvarı- Küçük Kergi Caddesi- Ziraat Caddesi (İtfaiye önü)- Selçuk Bulvarı (Askerlik Şubesi Kavşağı)- Bediüzzaman caddesi- Efor Kavşağı- Atatürk Bulvarı.Dönüş: Atatürk Bulvarı- Efor Kavşağı- Bediüzzaman caddesi- Selçuk Bulvarı (Askerlik Şubesi Kavşağı)-  Ziraat Caddesi (İtfaiye önü)-  Küçük Kergi Caddesi-49.Caddeye Selçuk Bulvarı-Konya Caddesi 50.Cadde- 49.cadeye- 50.cadde- Tacin caddesi-101 cadde- Hastane- Tacin Caddesi-E - 90 2.Cadde- Sanayi Kavşağı- Cumhuriyet Bulvarı- Qpet kavşağı- Coğlaki Kavşağı - Kurtuluş kavşağı- Atatürk Bulvarı- Efor kavşağı Bediüzzaman caddesi 1301 sokak100.000,00 TL3.000,00 TL
Kavurmacı sokak otobüs hattı 4Gidiş: Kavurmacı Sokak-MERKEZ Necip Fazıl Kısakürek caddesi- Mehmet Altınsoy Caddesi- Bediüzzaman Caddesi- Efor Kavşağı- 1305. Sokak- 1307. Sokak-1350. Sokak- Kavurmacı Sokak-3844. Sokak- Latif Emekli Caddesi (3853. Cad.)-4353. Sokak-4393. Sokak- Hürriyet Caddesi- Bediüzzaman Caddesi- Atatürk Bulvarı- Gündoğdu Caddesi- Necip Fazıl Kısakürek Caddesi
Dönüş: Necip Fazıl Kısakürek Caddesi- Gündoğdu Caddesi- Atatürk Bulvarı- Bediüzzaman Caddesi- Hürriyet Caddesi-4393. Sokak- 4353. Sokak- Latif Emekli Caddesi (3853. Cad.)- 3844. Sokak-Kavurmacı Sokak-1350. Sokak-1307. Sokak-1305. Sokak-Efor Kavşağı-Bediüzzaman Caddesi-Mehmet Altınsoy Caddesi-Necip Fazıl Kısakürek caddesi.
15.000,00 TL450,00 TL
5-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER   
        KİŞİLERDEN        
a) Kanuni ikametgah Belgesi,      
b) Fotograflı Nüfus cüzdan fotokopisi,     
c) Başvuru dilekçesi        
d) gerçek kişi olması halinde noterden tastikli imza sirküsü    
      ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLERDEN    
a) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi         
b) Ticaret Sicil Belgesi ve Ticaret sicil gazetesi     
c) İmza sirküleri (noterden tasdikli),      
d)  Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü (2018) yılına ait
e) Tebliğat için  Türkiye de adres göstermek     
f) Geçici Teminat mektubu veya Geçici teminatı yatırdıklarını Aksaray Belediyesine yatırdıklarını gösterir makbuz 
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Ayrıca Dosya bedeli 250,00 TL'DİR
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.  
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.    
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.  
  İlan olunur.
Tarih: 2018-10-26 16:20:55