AKSARAY BELEDİYESİ ARAÇ SATIŞ İHALESİ İLANI

Sayı : 95

İHALE İLANI
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
        
AKSARAY BELEDİYESİ ARAÇ SATIŞ İHALESİ İLANI 
        
1 - İdarenin                       
     a) Adresi                                               :                    Zincirli mahallesi 
     b) Telefonu / Faksı                                : 03822135492 / 03822136884
     c) Elektronik posta adresi (varsa)          : [email protected] 
2 - İhale Konusu Hizmetin     
  a) Niteliği, türü, miktarı                           :                                        Belediyemize  ait aşağıda yazılı araç, 2886 Sayılı Devlet  ihale  Kanununun  45. maddesine  göre  açık  arttırma  usulu  ile  satışı yapılacaktır. 
3 - İhalenin :     
     a) Yapılacağı yer                                  : Belediye Meclis Salonu
     b) Tarihi ve saati                                  : 15-05-2019  Saat 14:00
        
4- İHALEYE ÇIKARILACAK ARACIN MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI :
ARAÇ MARKASI MODELMOTOR GÜCÜSİLİNDİR HACMİYAKITKilometresiMUHAMMEN BEDELİ + % 1 KDVGEÇİCİ TEMİNATI
KİA SORENTO                                ARAZİ TAŞITI 2006140 BG2497DİZEL3485255.000,00 TL+%1 KDV1.650,00 TL
        
5-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER  
           KİŞİLERDEN       
       a) Kanuni ikametgah Belgesi,     
       b) Fotograflı Nüfus cüzdan fotokopisi,     
          ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLERDEN   
       a) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi      
       b) Ticaret Sicil Belgesi       
       c) İmza sirküleri (noterden tasdikli),     
       d)  Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü (2019) yılına ait
       e) Tebliğat için  Türkiye de adres göstermek    
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.    
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.    
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.   
    İlan olunur.        
Tarih: 2019-04-30 09:48:31