MİNARECİK MAHALLESİ KENT MEYDANINDA BULUNAN DÜKKANLARIN KİRALAMA İLANI

Sayı : 96

İHALE İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
 

MİNARECİK MAHALLESİ KENT MEYDANINDA BULUNAN

DÜKKANLARIN KİRALAMA İLANI

 

1 - İdarenin :

 

   a) Adresi

 : 

Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55

 

   b) Telefonu / Faksı

 : 

03822135492 / 03822136884

 

   c) Elektronik posta adresi (varsa)

 : 

[email protected]

 

2 - İhale Konusu Hizmetin :

 

   a) Niteliği, türü, miktarı :

 : 

Mülkiyeti /Tasarrufu Belediyemize ait Minarecik Mahallesindeki Kent Meydanında  bulunan 2 adet dükkan,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü  ile kiraya verilecektir. 

 

  

 b) İhalesi yapılacak Yerler:

 : 

Minarecik Mahallesindeki Kent Meydanında bulunan 2 adet dükkan

 

   c) işin süresi :

 : 

3 yıl

 

3 - İhalenin :

 

   a) Yapılacağı yer

 : 

Belediye Meclis Salonu

 

   b) Tarihi ve saati

 : 

15-05-2019 Saat 14:30

 

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :

 

 

 

 

KİRAYA VERİLEN YERİN MAHALLESİ

SOKAĞI

NOSU

MEVKİ

M2 Sİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

 

MİNARECİK MAHALLESİ

562

6-D

KENT MEYDANI

26.71

37.000.00 TL

3,330,00 TL

 

MİNARECİK MAHALLESİ

562

6-F

KENT MEYDANI

26.71

20.000.00 TL

1.800,00 TL

- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

 

 KİŞİLERDEN      

a  ) Kanuni İkametgah Belgesi,

b  ) Fotoğraflı Nüfus  Cüzdanı Örneği

   

ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER

 a ) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

 b ) Ticaret Sicil Belgesi

 c )  İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),

 d )Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü. (2019)Yılına ait

 e )  Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek  

6 - İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Dosya bedeli 100,00 TL dir.

7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

Tarih: 2019-04-30 09:51:00