MİNARECİK MAHALLESİ 3 NOLU BELEDİYE İŞHANINDA BULUNAN BÜROLARIN KİRALAMA İLANI

Sayı : 98

İHALE İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
 

MİNARECİK MAHALLESİ 3 NOLU BELEDİYE İŞHANINDA BULUNAN

 BÜROLARIN  KİRALAMA İLANI

 

1 - İdarenin :

 

   a) Adresi

 : 

Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55

 

   b) Telefonu / Faksı

 : 

03822135492 / 03822136884

 

   c) Elektronik posta adresi (varsa)

 : 

[email protected]

 

2 - İhale Konusu Hizmetin :

 

   a) Niteliği, türü, miktarı :

 : 

Mülkiyeti /Tasarrufu Belediyemize ait Minarecik Mahallesi 3 Nolu Belediye işhanında bulunan 5 adet büro,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü  ile kiraya verilecektir. 

 

  b) İhalesi yapılacak Yerler:

 : 

Minarecik Mahallesi 3 Nolu Belediye işhanında  bulunan 5 adet adet büro

 

   c) işin süresi :

 : 

4 (dört)  yıl

 

3 - İhalenin :

 

   a) Yapılacağı yer

 : 

Belediye Meclis Salonu

 

   b) Tarihi ve saati

 : 

20-06-2019  Saat 14:15

 

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :

 

 

 

 

SIRA NO

KİRALANACAK GAYRİMENKULÜN ADRESİ

KATI

NOSU

M2'Sİ

YILLIK MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

 

1

MİNARECİK MAH. 3 NOLU BELEDİYE İŞH.

1.BÜRO KATI

1

9

3.000,00 TL

360,00 TL

 

2

MİNARECİK MAH. 3 NOLU BELEDİYE İŞH.

1.BÜRO KATI

2

18

4.000,00 TL

480,00 TL

 

3

MİNARECİK MAH. 3 NOLU BELEDİYE İŞH.

1.BÜRO KATI

12

18

4.000,00 TL

480,00 TL

 

4

MİNARECİK MAH. 3 NOLU BELEDİYE İŞH.

1.BÜRO KATI

17

18

4.000,00 TL

480,00 TL

 

5

MİNARECİK MAH. 3 NOLU BELEDİYE İŞH.

1.BÜRO KATI

18-19

36

8.000,00 TL

960,00 TL

 

- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :  

KİŞİLERDEN      

  a  ) Kanuni İkametgah Belgesi,

b  ) Fotoğraflı Nüfus  Cüzdanı Örneği

  c  ) Aksaray Belediyesi’nden ihale tarihi itibarıyla alınmış Borcu Yoktur Belgesi”.

 

ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER

  a ) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

  b ) Ticaret Sicil Belgesi

  c )  İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),

  d )  Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile Vekâleten iştirak edenin Noter onaylı imza sirküsü. (2019)Yılına ait

  e )  Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek 

  f ) Aksaray Belediyesi’nden ihale tarihi itibarıyla alınmış Borcu Yoktur Belgesi”.

6 - İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Dosya bedeli 100,00 TL dir.

7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

  İlan olunur.

 

 
Tarih: 2019-05-24 10:22:36