E.KAPI MAHALLESİ SELÇUKLU PARK İÇİNDE BULUNUN BÜFE, TACİN MAHALLESİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN PARKI İÇİNDE BULUNAN 2 ADET BÜFE, K.ASLAN PARKINDA BULUNAN (2.ETAP) KAFETERYA İLE GENÇ OSMAN PARKINDA BULUNAN KAFETERYANIN KİRALAMA İLANI

Sayı : 99

İHALE İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
 

E.KAPI MAHALLESİ SELÇUKLU PARK İÇİNDE BULUNUN BÜFE,  TACİN MAHALLESİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN PARKI İÇİNDE BULUNAN 2 ADET BÜFE, K.ASLAN PARKINDA BULUNAN (2.ETAP) KAFETERYA İLE GENÇ OSMAN PARKINDA BULUNAN KAFETERYANIN KİRALAMA İLANI

 

1 - İdarenin :

 

   a) Adresi

 : 

Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55

 

   b) Telefonu / Faksı

 : 

03822135492 / 03822136884

 

   c) Elektronik posta adresi (varsa)

 : 

[email protected]

 

2 - İhale Konusu Hizmetin :

 

   a) Niteliği, türü, miktarı :

 : 

Mülkiyeti  / Tasarrufu  Belediyemize  E.kapı mahallesi Selçuklu park içinde bulunan büfe,  Tacin mahallesi Recep Tayyip ERDOĞAN parkı içinde bulunan büfeler, B.Baba mahallesi K.Aslan parkı çipkilik mevkiinde (2.etap) bulunan kafeterya ve Cumhuriyet mahallesi Genç Osman parkında bulunan kafeteryaların 

2886 sayılı Devlet  İhale  Kanununun  45. maddesi  gereğince açık teklif (açık artırma) usulü  ile kiraya verilecektir. 

 

   b) İhalesi yapılacak Yerler:

 : 

  1. E.kapı mahallesi Selçuklu Park içi büfe
  2. Tacin mahallesi Recep Tayyip ERDOĞAN parkı içi 2 adet büfe
  3. B.Baba Mah. K.aslan parkı (2 etap) kafeterya
  4. Genç Osman parkı kafeterya

 

   c) işin süresi :

 : 

     4 (Dört) Yıl

 

3 - İhalenin :

 

   a) Yapılacağı yer

 : 

Belediye Meclis Salonu

 

   b) Tarihi ve saati

 : 

21-06-2019   Saat 14:00

 

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :

 

 

 

 

KİRAYA VERİLEN YERİN MAHALLESİ

SOKAĞI

NOSU

MEVKİ

M2 Sİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

1- EREĞLİKAPI MAHALLESİ

7/ATATÜRK BULVARI

104/1

SELÇUKLU PARKI İÇİ BÜFE

12 m2

20.000,00 TL

2.400,00 TL

2-TACİN MAHALLESİ

91. CADDE

42

RECEP TAYYİP ERDOĞAN PARKI BÜFE

26,5 m2

8.000,00 TL

960,00 TL

3-TACİN MAHALLESİ

91. CADDE

44

RECEP TAYYİP ERDOĞAN PARKI BÜFE

26,5 m2

8.000,00 TL

960,00 TL

4- B.BABA MAHALLESİ

3502

24/1

K.ASLAN PARKI KAFETERYA (2.ETAP)

25 m2 kapalı                 232 m2 teras      toplam 257 m2

15.000,00 TL

1.920,00 TL

5- CUMHURİYET MAHALLESİ

7518

7

GENÇOSMAN PARKI KAFETERYA

20,62m2 Mutfak      43,22 m2 Teras toplam 63,84 m2

8.000,00 TL

960,00 TL

 

5-İSTENEN BELGELER

 KİŞİLERDEN      

a  ) Kanuni İkametgah Belgesi,

b  ) Fotoğraflı Nüfus  Cüzdanı Örneği c

c  ) Aksaray Belediyesi’nden ihale tarihi itibarıyla alınmış Borcu Yoktur Belgesi”.  

ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER

 a ) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

 b ) Ticaret Sicil Belgesi

 c )  İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),

 d )  Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile

Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü. (2019)Yılına ait

 e )  Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek  

 f  ) Aksaray Belediyesi’nden ihale tarihi itibarıyla alınmış Borcu Yoktur Belgesi”.

 6 - İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Dosya bedeli 100,00 TL dir.

 7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

 8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.

 9 - Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

     İlan olunur.                                                                                                                           

 

Tarih: 2019-05-24 10:24:44