AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

Sayı : 115

İHALE İLANI
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
            
AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI 
            
1 - İdarenin                          
     a) Adresi                                                           :                   Zincirli mahallesi 
     b) Telefonu / Faksı                                           :03822135492 / 03822136884
     c) Elektronik posta adresi (varsa)                   :[email protected] 
2 - İhale Konusu Hizmetin        
  a) Niteliği, türü, miktarı                                      :                                       Mülkiyeti    Belediyemize   ait    aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet  ihale  Kanununun  45 nci  maddesine  göre  açık  arttırma  usulu  ile  satışı yapılacaktır. 
3 - İhalenin :        
     a) Yapılacağı yer                                               :Belediye Meclis Salonu
     b) Tarihi ve saati                                              :21-08-2019  Saat 14:00
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
MahalleAdaParselYüzölçümNitelikBlok
 Adı
KatB. Bölüm
No
B. Bölüm
Niteliği
Bürüt AlanMuhammen Bedeli Teminatı
Ereğlikapı76341310334,11TamAZemin Kat3Mağaza66924.000,00 TL27.720,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamA2. Kat16Dubleks Ofis77308.000,00 TL9.240,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamA2. Kat17Dubleks Ofis76304.000,00 TL9.120,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamA2. Kat18Dubleks Ofis67268.000,00 TL8.040,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamA2. Kat19Dubleks Ofis89,5358.000,00 TL10.740,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamA2. Kat20Dubleks Ofis86,5346.000,00 TL10.380,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamA2. Kat21Dubleks Ofis87,5350.000,00 TL10.500,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamA2. Kat22Dubleks Ofis78312.000,00 TL9.360,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamA2. Kat23Dubleks Ofis82328.000,00 TL9.840,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamA2. Kat24Dubleks Ofis89462.800,00 TL13.884,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamA2. Kat25Dubleks Ofis78,5408.200,00 TL12.246,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamA2. Kat26Dubleks Ofis76304.000,00 TL9.120,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamA2. Kat27Dubleks Ofis74,5298.000,00 TL8.940,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamE1. Kat16Dubleks Ofis119,5621.400,00 TL18.642,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamFZemin Kat2Mağaza63,51.016.000,00 TL30.480,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamF1. Kat5Dubleks Ofis74296.000,00 TL8.880,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamF1. Kat6Dubleks Ofis77308.000,00 TL9.240,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamF1. Kat9Dubleks Ofis49196.000,00 TL5.880,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamGZemin Kat1Tripleks Mağaza139,51.674.000,00 TL50.220,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamGZemin Kat3Tripleks Mağaza139,51.674.000,00 TL50.220,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamGZemin Kat4Tripleks Mağaza133,51.602.000,00 TL48.060,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamGZemin Kat5Tripleks Mağaza133,51.602.000,00 TL48.060,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamH1. Kat11Dubleks Ofis97465.600,00 TL13.968,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamH1. Kat12Dubleks Ofis104,5501.600,00 TL15.048,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamH1. Kat13Dubleks Ofis100,5482.400,00 TL14.472,00 TL
Ereğlikapı76341310334,11TamH1. Kat26Dubleks Ofis73350.400,00 TL10.512,00 TL
            
5-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
         a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti
         b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli),
       ve imza sirküleri. (2019 yılı vizeli)
         c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2019 yılında düzenlenmiş vekâletname. 
         d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.  
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
    İlan olunur. 
Tarih: 2019-07-10 16:43:284