AKSARAY BELEDİYESİ BİNİCİLİK TESİSİNİN KİRALAMA İHALE İLANI

Sayı : 117

İHALE İLANI
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
   
AKSARAY BELEDİYESİ BİNİCİLİK TESİSİNİN KİRALAMA İHALE İLANI 
1 - İdarenin                   :    
     a) Adresi                                                                  Zincirli mahallesi   
     b) Telefonu / Faksı 03822135492 / 03822136884  
     c) Elektronik posta adresi (varsa) [email protected]   
2 - İhale Konusu Hizmetin :    
     a) Niteliği, türü, miktarı                                           Tasarrufu Belediyemize ait, Tacin Mahallesi 4. Bulvar No 108 adresinde bulunan  800 m² açık salma alanı, 500 m² kapalı alanı, 11 adet at harası, 170 m² kafeterya, 30 m² umumi WC, 35 m² seyis odası WC-duş, 65 m² hazırlık alanı, 40 m² at bakım, 58 m² ambar ve 5000 m² açık alanı bulunan toplam 6698 m² alanlı Aksaray Belediyesi Binicilik sosyal Tesisi olarak işletilmek üzere demirbaşları ile birlikte işletme hakkının kiralanması işi,
3 - İhalenin :    
     a) Yapılacağı yer                                      Belediye Meclis Salonu  
     b) Tarihi ve saati                                       04-09-2019                 SAAT 14.00  
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :  
KİRALANACAK YERİN ADRESİADA PARSELİŞİN NEVİKAPALI ALANTOPLAM ALAN  m²'siMUHAMMEN BEDELİ +KDVGEÇİCİ TEMİNAT
TACİN MAHALLESİ      4 BUL. NO 10834461AKSARAY BİNİCİLİK TESİSİ 800 m2 Salma alanı, 500 m2 kapalı alan, 11 at harası, 170 m2 kafeterya, 30 m2 umumi WC, 35 m2 Seyis odası WC ve duş, 65 m2 hazırlık alanı, 40 m2 at bakım, 58 m2 Ambar ve 5000 m2 açık alanı bulunan toplam 6698 m2 alanlı 6698 m²60.000.00 TL + KDV18.000,00 TL
5-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER   
        KİŞİLERDEN        
a) Kanuni ikametgah Belgesi,      
b) Fotograflı Nüfus cüzdan fotokopisi,     
c) Başvuru dilekçesi        
d) gerçek kişi olması halinde noterden tastikli imza sirküsü    
      ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLERDEN    
a) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi         
b) Ticaret Sicil Belgesi ve Ticaret sicil gazetesi     
c) İmza sirküleri (noterden tasdikli),     
d)  Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü (2019) yılına ait
e) Tebliğat için  Türkiye de adres göstermek    
f) Geçici Teminat mektubu veya Geçici teminatı yatırdıklarını gösterir makbuz veya dekont 
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Ayrıca Dosya bedeli 250,00 TL'DİR
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.    
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.   
  İlan olunur.        
Tarih: 2019-08-06 10:15:02