KAFETERYA-BÜFE VE İŞYERİ KİRALAMA İLANI

Sayı : 153

İHALE İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
 

TACİN MAHALLESİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN PARKI İÇİNDE BULUNAN KAFETERYA, GENÇ OSMAN PARKINDA BULUNAN KAFETERYA, ÇERDİĞİN MAHALLESİ EĞRİ MİNARE YANINDA BULUNAN BÜFE VE H.HASANLI MAHALLESİ MÜFTÜLÜK ALTINDA BULUNAN İŞYERİ KİRALAMA İLANI

 

1 - İdarenin :

 

   a) Adresi

 : 

Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55

 

   b) Telefonu / Faksı

 : 

03822135492 / 03822136884

 

   c) Elektronik posta adresi (varsa)

 : 

[email protected]

 

2 - İhale Konusu Hizmetin :

 

   a) Niteliği, türü, miktarı :

 : 

Mülkiyeti /Tasarrufu  Belediyemize Tacin mahallesi Recep Tayyip ERDOĞAN parkı içinde bulunan kafeterya, Cumhuriyet mahallesi Genç Osman parkında bulunan kafeterya, Çerdiğin  Mahallesi Büfe ve H.Hasanlı mahallesinde bulunan işyeri,  2886 sayılı Devlet  İhale  Kanununun  45. maddesi  gereğince açık teklif (açık artırma) usulü  ile kiraya verilecektir. 

 

   b) İhalesi yapılacak Yerler:

 : 

  1. Genç Osman parkı kafeterya
  2. Tacin mahallesi Recep Tayyip ERDOĞAN parkı içi kafeterya
  3. Çerdiğin mahallesi Eğri minare yanı park içi Büfe
  4. H.Hasanlı mahallesi Kütüphane altı işyeri

 

   c) işin süresi :

 : 

  3 (üç) ve 5 (beş) Yıl

 

3 - İhalenin :

 

   a) Yapılacağı yer

 : 

Belediye Meclis Salonu

 

   b) Tarihi ve saati

 : 

12-08-2020   Saat 14:00

 

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :

 

 

 

 

KİRAYA VERİLEN YERİN MAHALLESİ

SOKAĞI

NOSU

MEVKİ

M2 Sİ

MUHAMMEN BEDELİ +KDV

GEÇİCİ TEMİNAT

KAÇ YILLIĞINA KİRALANACAĞI

1-TACİN MAHALLESİ

91. CADDE

42

RECEP TAYYİP ERDOĞAN PARKI KAFETERYA

26,5 m2 mutfak  +  181,50 m2 açık alanlı

8.000,00 TL +KDV

1.200,00 TL

5 yıllığına

2- CUMHURİYET MAHALLESİ

7518

7

GENÇOSMAN PARKI K

FETERYA

20,62m2 Mutfak      43,2 m2 Teras toplam 63,

4 m2

8.000,00 TL +KDV

1.200,00 TL

5 yıllığına

3- ÇERDİĞİN MAHALLESİ

28. CADDE

2/1

EĞRİ MİNARE YANI BÜFE

15 m2 kapalı 18 m2 açık alan

15.000,00 TL +KDV

1.350,00 TL

3 yıllığına

4- H.HASANLI MAHALLESİ

23. CADDE

10/B

KÜTÜPHANE ALTI İŞYERİ

30 m2

20.000,00 TL +KDV

1.800,00 TL

 3 yıllığına

 

5-İSTENEN BELGELER

 KİŞİLERDEN      

a  ) Kanuni İkametgah Belgesi,

b  ) Fotoğraflı Nüfus  Cüzdanı Örneği c

c  ) Aksaray Belediyesi’nden ihale tarihi itibarıyla alınmış Borcu Yoktur Belgesi”.  

ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER

 a ) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

 b ) Ticaret Sicil Belgesi

 c )  İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),

 d )  Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile

Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü. (2020)Yılına ait

 e )  Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek  

 f  ) Aksaray Belediyesi’nden ihale tarihi itibarıyla alınmış Borcu Yoktur Belgesi”.

 6 - İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Dosya bedeli 100,00 TL dir.

 7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

 8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.

 9 - Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

Tarih: 2020-07-28 16:46:57