AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

Sayı : 154

İHALE İLANI 
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan 
             
AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI  
             
1 - İdarenin                           
     a) Adresi                                                           :                   Zincirli mahallesi  
     b) Telefonu / Faksı                                           :03822135492 / 03822136884 
     c) Elektronik posta adresi (varsa)                   :[email protected]  
2 - İhale Konusu Hizmetin         
  a) Niteliği, türü, miktarı                                      :                                       Mülkiyeti    Belediyemize   ait    aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet  ihale  Kanununun  45 nci  maddesine  göre  açık  arttırma  usulu  ile  satışı yapılacaktır. 
3 - İhalenin :         
     a) Yapılacağı yer                                               :Belediye Meclis Salonu 
     b) Tarihi ve saati                                              :02-09-2020  Saat 14:00 
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI : 
MahalleAdaParselYüzölçümNitelikHisseBlokKatB. BölümB. BölümBürüt AlanMuhammen BedeliTeminatı
AdıNoNiteliği
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamAZemin Kat3Mağaza66950.000,00 28.500,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamA2. Kat16Dubleks Ofis77385.000,00 11.550,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamA2. Kat17Dubleks Ofis76380.000,00 11.400,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamA2. Kat18Dubleks Ofis67335.000,00 10.050,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamA2. Kat19Dubleks Ofis89,5450.000,00 13.500,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamA2. Kat20Dubleks Ofis86,5435.000,00 13.050,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamA2. Kat21Dubleks Ofis87,5440.000,00 13.200,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamA2. Kat22Dubleks Ofis78390.000,00 11.700,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamA2. Kat23Dubleks Ofis82410.000,00 12.300,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamA2. Kat24Dubleks Ofis89445.000,00 13.350,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamA2. Kat25Dubleks Ofis78,5395.000,00 11.850,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamA2. Kat26Dubleks Ofis76380.000,00 11.400,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamA2. Kat27Dubleks Ofis74,5375.000,00 11.250,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamBZemin Kat6Dubleks Magaza2752.850.000,00 85.500,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamBZemin Kat7Dubleks Magaza206,52.065.000,00 61.950,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamBZemin Kat8Dubleks Magaza206,52.065.000,00 61.950,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamBZemin Kat9Dubleks Magaza2192.628.000,00 78.840,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamB2. Kat10Dubleks Ofis171855.000,00 25.650,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamB2. Kat11Dubleks Ofis107535.000,00 16.050,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamB2. Kat12Dubleks Ofis107535.000,00 16.050,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamB2. Kat13Dubleks Ofis155775.000,00 23.250,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamB2. Kat15Dubleks Ofis105,5530.000,00 15.900,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamB2. Kat16Dubleks Ofis107535.000,00 16.050,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamB2. Kat17Dubleks Ofis124620.000,00 18.600,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamE1. Kat8Ofis54324.000,009.720,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamE1. Kat16Dubleks Ofis119,5717.000,0021.510,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamE1. Kat18Ofis55330.000,009.900,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamFZemin Kat2Mağaza63,5951.000,00 28.530,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamF1. Kat5Dubleks Ofis74370.000,00 11.100,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamF1. Kat6Dubleks Ofis77385.000,00 11.550,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamF1. Kat9Dubleks Ofis49245.000,00 7.350,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamH1. Kat11Dubleks Ofis97582.000,00 17.460,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamH1. Kat12Dubleks Ofis104,5627.000,00 18.810,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamH1. Kat13Dubleks Ofis100,5603.000,00 18.090,00
Ereğlikapı76341310334,11ArsaTamH1. Kat26Dubleks Ofis73438.000,00 13.140,00
             
             
5-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER 
         a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti 
         b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli),
       ve imza sirküleri. (2019 yılı vizeli)
 
         c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2020 yılında düzenlenmiş vekâletname.  
         d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek 
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.   
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.  
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir. 
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
    İlan olunur.  
Tarih: 2020-08-10 08:40:44