H. HARMANI MAHALLESİ AKSARAY ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNDE BULUNAN WC, H. HASANLI MAHALLESİ BELEDİYE KARŞISINDA BULUNAN BÜFE YERİ VE H. HASANLI MAHALLESİ MÜFTÜLÜK ALTINDA BULUNAN İŞYERİ KİRALAMA İLANI

Sayı : 161

İHALE İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
 

H. HARMANI MAHALLESİ AKSARAY ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNDE BULUNAN WC, H. HASANLI MAHALLESİ BELEDİYE KARŞISINDA BULUNAN BÜFE YERİ VE H. HASANLI MAHALLESİ MÜFTÜLÜK ALTINDA BULUNAN İŞYERİ KİRALAMA İLANI

 

1- İdarenin:

 

   a) Adresi

 : 

Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55

 

   b) Telefonu / Faksı

 : 

03822135492 / 03822136884

 

   c) Elektronik posta adresi (varsa)

 : 

[email protected]

 

2- İhale Konusu Hizmetin:

 

   a) Niteliği, türü, miktarı:

 : 

Mülkiyeti /Tasarrufu Belediyemize H. Harmanı mahallesi Şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan WC, H. Hasanlı Mahallesi Belediye Karşısı Büfe yeri ve H. Hasanlı mahallesi kale altı caddesi Kütüphane altında bulunan işyeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir. 

 

   b) İhalesi yapılacak Yerler:

 : 

  1. H. Harmanı Mah. 180. Cadde Şehirlerarası otobüs terminali WC
  2. H. Hasanlı Mah.  44. Cadde Belediye Karşısı Büfe yeri
  3. H. Hasanlı mahallesi Kale altı Caddesi Kütüphane altı işyeri

 

   c) işin süresi:

 : 

  3 (üç) YIL

 

3- İhalenin:

 

   a) Yapılacağı yer

 : 

Belediye Meclis Salonu

 

   b) Tarihi ve saati

 : 

02-12-2020   Saat 14:00

 

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI:

 

 

 

 

KİRAYA VERİLEN YERİN MAHALLESİ

SOKAĞI

NO

MEVKİ

M2 Sİ

MUHAMMEN BEDELİ +KDV

GEÇİCİ TEMİNAT

1- H. HARMANI MAHALLESİ

180. CADDE

WC

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ

BAY VE BAYAN WC

50.000,00 TL

+ KDV

4.,500,00 TL

2-H. HASANLI MAHALLESİ

44. CADDE

34/A

BELEDİYE KARŞISI BÜFE YERİ

6 M2

45.000,00 TL

+ KDV

4.,050,00 TL

3-H. HASANLI MAHALLESİ

23.CADDE

10/B

KÜTÜPHANE ALTI İŞYERİ

30 M2

16.000,00 TL

+ KDV

1.440,00 TL

 

5-İSTENEN BELGELER

 KİŞİLERDEN      

a) Kanuni İkametgâh Belgesi,

b) Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği

c) Aksaray Belediyesi’nden ihale tarihi itibarıyla alınmış Borcu Yoktur Belgesi”.  

ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER

 a) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

 b) Ticaret Sicil Belgesi

 c)  İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),

 d)  Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile

Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü. (2020) Yılına ait

 e)  Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek  

 f) Aksaray Belediyesi’nden ihale tarihi itibarıyla alınmış Borcu Yoktur Belgesi”.

 6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Dosya bedeli büfe yeri ve işyeri için 500,00 TL, WC için dosya bedeli 1.000,00 TL’dir.

 7- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

 8- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

 İlan olunur.

 

 

 Tarih: 2020-11-23 15:54:49