COĞLAKİ MAHALLESİ SOMUNCUBABA KÜLLİYESİ KÜLTÜR MERKEZİNDE BULUNAN 1 ADET ÇAY OCAĞI VE H. HASANLI MAHALLESİ KÜTÜPHANE ALTI 1 ADET İŞYERİ’NİN KİRALAMA İLANI

Sayı : 192

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
 

COĞLAKİ MAHALLESİ SOMUNCUBABA KÜLLİYESİ KÜLTÜR MERKEZİNDE BULUNAN 1 ADET ÇAY OCAĞI VE H. HASANLI MAHALLESİ KÜTÜPHANE ALTI 1 ADET İŞYERİ’NİN KİRALAMA İLANI

 

 

 1. İdarenin:

 

   a) Adresi

 : 

Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55

 

   b) Telefonu / Faksı

 : 

03822135492 / 03822136884

 

   c) Elektronik posta adresi (varsa)

 : 

[email protected]

 

 1. İhale Konusu Hizmetin:

 

   a) Niteliği, türü, miktarı:

 : 

Mülkiyeti /Tasarrufu Belediyemize ait Coğlaki mahallesi 159 ada, 3 parseldeki Somuncu baba külliyesi kültür merkezi içinde bulunan 1 adet Çay ocağı ve H. Hasanlı mahallesi Kütüphane altında bulunan 1 adet işyerinin işletme hakkının kiralanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir. 

 

   b) İhalesi yapılacak Yerler:

 : 

Coğlaki mahallesi 159 ada, 3 parseldeki Somuncu baba külliyesi kültür merkezi içinde bulunan 1 adet Çay ocağı ve H. Hasanlı mahallesi Kütüphane altında bulunan 1 adet işyerinin kiralanması işi,

 

   c) işin süresi:

 : 

Çay ocağı kira süresi: 10 (on) yıl

İşyerinin kira süresi:  3 (üç) yıl

 

 1. İhalenin:

 

   a) Yapılacağı yer

 : 

Belediye Meclis Salonu

 

   b) Tarihi ve saati

 : 

29-09-2021 saat: 14:00

 

 1. İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN    BEDELLERİ   VE  GEÇİCİ TEMİNATLARI :

 

 

 

KİRAYA VERİLEN YERİN MAHALLESİ

ADA

PARSEL

MEVKİ

M2 Sİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

KİRA SÜRESİ

COĞLAKİ MAHALLESİ

159

3

SOMUNCUBABA KÜLLİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ Z07 ÇAY OCAĞI

72,20 m2

10.000,00 TL + KDV

3.000,00 TL

10 YIL

H. HASANLI MAHALLESİ

535

6

KALEALTI CADDESİ KÜTÜPHANE ALTI NO 10/B

30,00 m2

15.000,00 TL + KDV

1.350,00 TL

3 YIL

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

 

              KİŞİLERDEN      

 1. Kanuni İkametgâh Belgesi,
 2. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği

   

       ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER

 1. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
 2. Ticaret Sicil Belgesi
 3. İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),
 4. Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile

       Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü. (2021) Yılına ait

 1. Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek  
 2. Konsorsiyumlar ihaleye katılamaz

 

 1. İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Şartname bedeli 500,00 TL’dir.
 2. İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.
 3. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 4. Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
 5. İlan olunur.
Tarih: 2021-09-17 08:44:01