COĞLAKİ MAHALLESİ SOMUNCUBABA KÜLLİYESİ KÜLTÜR MERKEZİNDE BULUNAN ÇAY OCAĞI KİRALAMA İLANI

Sayı : 198

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
COĞLAKİ MAHALLESİ SOMUNCUBABA KÜLLİYESİ KÜLTÜR MERKEZİNDE BULUNAN ÇAY OCAĞI KİRALAMA İLANI

 

 1. İdarenin:

 

   a) Adresi

 : 

Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55

 

   b) Telefonu / Faksı

 : 

03822135492 / 03822136884

 

   c) Elektronik posta adresi (varsa)

 : 

[email protected]

 

 1. İhale Konusu Hizmetin:

 

   a) Niteliği, türü, miktarı:

 : 

Mülkiyeti Belediyemize ait Coğlaki mahallesi 159 ada, 3 parseldeki Somuncu baba külliyesi kültür merkezi içinde bulunan 1 adet Çay ocağının işletme hakkının kiralanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir. 

 

   b) İhalesi yapılacak Yerler:

 : 

Coğlaki mahallesi 159 ada, 3 parseldeki Somuncu baba külliyesi kültür merkezi içinde bulunan 1 adet Çay ocağının kiralanması işi,

 

   c) işin süresi:

 : 

10 (on) yıl

 

 1. İhalenin:

 

   a) Yapılacağı yer

 : 

Belediye Meclis Salonu

 

   b) Tarihi ve saati

 : 

17-11-2021 saat: 14:00

 

4-İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE  GEÇİCİ TEMİNATLARI :

 

KİRAYA VERİLEN YERİN MAHALLESİ

ADA

PARSEL

MEVKİ

M2 Sİ

MUHAMMEN BEDEL

 

GEÇİCİ TEMİNAT

KİRA SÜRESİ

 

COĞLAKİ MAHALLESİ

159

3

SOMUNCUBABA KÜLLİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ Z07 ÇAY OCAĞI

72,20 m2

10.000,00 TL +KDV

3.000,00 TL

 

      10 yıl

5. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

 

              KİŞİLERDEN      

 1. Kanuni İkametgâh Belgesi,
 2. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği  

       ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER

 1. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
 2. Ticaret Sicil Belgesi
 3. İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),
 4. Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile

       Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü. (2021) Yılına ait

 1. Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek  
 2. Aksaray Belediyesi’nden ihale tarihi itibarıyla alınmış “Borcu Yoktur Belgesi”.
 3. İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Şartname bedeli 500,00 TL’dir.

   6. İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

   7. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

   8. Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

   İlan olunur.

 


Tarih: 2021-11-02 13:34:20