MİNARECİK MAHALLESİ KENT MEYDANI ALTINDA BULUNAN İŞYERLERİ KİRALAMA İLANI

Sayı : 206

İHALE İLANI
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
MİNARECİK MAHALLESİ KENT MEYDANI ALTINDA BULUNAN

İŞYERLERİ KİRALAMA İLANI

 

1 - İdarenin :

 

a.        Adresi

 : 

Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55

 

b.        Telefonu / Faksı

 : 

03822135492 / 03822136884

 

c.        Elektronik posta adresi (varsa)

 : 

[email protected]

 

2 - İhale Konusu Hizmetin :

 

a.        Niteliği, türü, miktarı :

 : 

Mülkiyeti Hazineye ait Tasarrufu Belediyemize ait Minarecik Mahallesindeki Kent Meydanında bulunan işyerleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir. 

 

b.        İhalesi yapılacak Yerler:

 : 

Minarecik Mahallesindeki Kent Meydanında bulunan İşyerleri

 

c.        işin süresi :

 : 

8 (Sekiz) yıl

 

3 - İhalenin :

 

a.        Yapılacağı yer

 : 

Belediye Meclis Salonu

 

b.        Tarihi ve saati

 : 

16-02-2022 Saat 14:00

 

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI:

 

 

 

 

KİRAYA VERİLEN

YERİN MAHALLESİ

SOKAĞI

NOSU

MEVKİ

M2 Sİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

 

MİNARECİK MAHALLESİ

562

2-A

KENT MEYDANI

14,84

27.000.00 TL+KDV

6.480,00 TL

 

MİNARECİK MAHALLESİ

562

2-B

KENT MEYDANI

29.4

31.000.00 TL+KDV

7.440,00 TL

 

MİNARECİK MAHALLESİ

562

2-C

KENT MEYDANI

39.6

42.000.00 TL+KDV

10.080,00 TL

 

MİNARECİK MAHALLESİ

562

2-D

KENT MEYDANI

35.37

53.000.00 TL+KDV

12.720,00 TL

 

MİNARECİK MAHALLESİ

562

2-E

KENT MEYDANI

23.22

78.000.00 TL+KDV

18.720,00 TL

 

MİNARECİK MAHALLESİ

562

2-F

KENT MEYDANI

19.37

32.000.00 TL+KDV

7.680,00 TL

 

MİNARECİK MAHALLESİ

562

6-C

KENT MEYDANI

26.71

41.000.00 TL+KDV

9.840,00 TL

 

MİNARECİK MAHALLESİ

562

6-E

KENT MEYDANI

26.71

25.000.00 TL+KDV

6.000,00 TL

 

MİNARECİK MAHALLESİ

562

6-F

KENT MEYDANI

26.71

25.000.00 TL+KDV

6.000,00 TL

 

MİNARECİK MAHALLESİ

562

6-H

KENT MEYDANI

26.71

25.000.00 TL+KDV

6.000,00 TL

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

 

 KİŞİLERDEN      

a.        Kanuni İkametgah Belgesi,

b.        Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği

ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER

a)        Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

b)       Ticaret Sicil Belgesi

c)        İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),

d)       Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü. (2021) Yılına ait

e)        Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek  

f)        Aksaray Belediyesi’nden ihale tarihi itibarıyla alınmış Borcu Yoktur Belgesi”.

g)       Basılı evrak ve Şartname bedeli olarak 500,00 TL yatırdığına dair makbuz veya dekont

 

6 - İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Dosya bedeli 500,00 TL dir.

7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

    İlan olunur.